top of page
Návod k použití
  • Šrouby na Amfibi dotahujte pouze lehce. Otočné části na koncích nohou jsou určené k přenášení tlaku nebo tahu. V ohybu zvládají pouze výrazně menší síly. Jediná část, která je určená k namáhání ohybem je mezi centrálním kloubem a hlavovou částí. Ten má ale natolik velkou třecí plochu, že ani zde není nutné ho pro zajištění polohy dotahovat silou. Dotažení přílišnou silou nezvýší fixaci nýbrž jen zatlačí šroub do plastu postupně se tím spoj znehodnotí. 

  • Amifibi nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Pokud necháte v horký letní den Amfibi na přímém slunci pod sklem auta, může ze stát, že se zdeformuje a zničí.

Stop50C.png
Amfibi-13_edited.jpg
  • Při použití Amfibi položením na vodu rozevřete nohy nadoraz. Zajistíte tím nejvyšší stabilitu. Čím kratší zvolíte část držící kameru nad vodou, tím větší bude mít Amfibi odolnost proti překlopení.

  • Konce nohou mají možnost připojení dalších komponent kompatibilních s GoPro příslušenstvím. Pokud možnost připojení právě nepoužíváte, je možné po vytažení šroubu tento kloub otočit a vyčnívající část zastrčit do vnitřního prostoru nohy aby nepřekážela.

Amfibi-19_edited.jpg
Amfibi-18_edited.jpg
bottom of page