©2020 by Amfibi. Proudly created with Wix.com

Návody
  • Amifibi nevystavujte teplotám vyšším než 70°C. Pokud necháte v horký letní den Amfibi na přímém slunci pod sklem auta, může ze stát, že se zdeformuje a zničí.

  • Šrouby na Amfibi dotahujte pouze velmi lehce. Otočné části na koncích nohou jsou určené k přenášení tlaku nebo tahu. V ohybu zvládají pouze výrazně menší síly. Jediná část, která je určená k namáhání ohybem je mezi centrálním kloubem a hlavovou částí. Ten má ale natolik velkou třecí plochu, že ani zde není nutné ho pro zajištění polohy dotahovat silou. Dotažení přílišnou silou nezvýší fixaci nýbrž jen zatlačí šroub do plastu postupně se tím spoj znehodnotí. 

  • Při použití Amfibi položením na vodu rozevřete nohy nadoraz. Zajistíte tím nejvyšší stabilitu. Čím kratší zvolíte část držící kameru nad vodou, tím větší bude mít Amfibi odolnost proti překlopení.

  • Konce nohou mají možnost připojení dalších komponent kompatibilních s GoPro příslušenstvím.